Life Member @ Ophthalmological Society of Bangladesh

Sl. No. LM. No Name Designation/Address Contact Photo
812 853 Dr. Md. Munsur Rahman
Mayeesha Vision Care Centre Naogaon Road, Santahar.
Naogaon.
01715-299394
813 854 Dr. S.M. Ahmed Faruque
65, Fashion Optics (Stadium Market),
Sylhet.
01711-380190
drbablu68@gmail.com
814 855 DR. Shahriar Ahmad Khalil Chowhdury
House No. F, Building No. 7 (Mitali), Old Medical Colony Rekabi Bazar,
Sylhet.
01819-657528
815 856 Dr. Israt Jahan
Madhobi 2-B, NIOH,
Sher-E-Bangla nagar, Dhaka.
01712-213759
816 857 Dr. Lutfunnahar
Vill # East Kanchi Kata P.O: Palli Kumar Par Thana : Shibchar,
Madaripur. Dhaka.
01716-339504
817 858 Dr. Mohammed Shariful Islam Bhuiyan
146, Provatibag, Zone-A,
Khilgaon, Dhaka-1219
01819-231212
sharifeye@gmail.com
818 859 Dr. Nazmus Sakib
Essence Oyester Flat # W-1, Road # 13 House # 34, Sector-13
Uttara, Dhaka.
01766-209393, 01711:42725
819 860 Dr. Md. Abul Kalam Azad
House-74, Road-3 Sangbadik R/A Kalshi Road, Mipur-11 Dhaka-1216
01732-888444
820 861 Dr. Faisal Quader Shah Chowdhury
C/O. Sultan Ahmed Khan 1, Moszid Road, Haluaghat Mymenshingh.
01711-127042
821 862 Dr. Syeda Shahanara Arju
E-5, Keari Diamond, 42/A Indira Road,
Farmgate Dhaka.
01819-409009
822 863 Dr. Anjuman Ara Begum Shilpi
11/Ka, Gulki Bri Mymenshingh
01717222219
dr.shilp2011@gmail.com
823 864 Dr.Tarzeen Khadiza
Shuchi Road # 108, House # 16 Flat B(3)
Gulshan-2, Dhaka.
01770-0158601
824 865 Dr.Md.Hasanuzzaman
B-3, 264/6/A,West Dhanmondi 8-A, (Old 15) Dhaka.
01711-377863
hzaman1487@gmail.com
825 866 Dr. Amina Huq
H#8, R#21,Sector # 7, Apt# A3
Uttara, Dhaka-1230.
01713-338068
826 867 Dr.Shams Md.Nomane
Dwl Eureka 83. S.S.Khaled Road, Jamal Khan.
Chittagong.
01715-299695
drshams_noman@yahoo.com